Welcome to Ruixin Electronics!
 Email us: ruixin@esincer.cn

LINK LINE & THE LINKER

CONTACT US

RUIXIN ELECTRONICS CO., LTD.

Phone: 86-574-62160839 62162839

Fax: 86-574-621601294

Email: ruixin@esincer.cn

Address: Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China